Váš partner pre systémy stlačeného vzduchu a profesionálnu montáž
Kategórie

Všeobecné obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tieto obchodné podmienky sú platné pre nákup v internetovom obchode KONTURA, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť KONTURA s.r.o. Podmienky bližšie špecifikujú a upresňujú práva a povinnosti zmluvných strán, teda kupujúcich (zákazníkov) a predávajúceho (KONTURA s.r.o.) a stanovujú záväzné pravidlá pre činnosť týchto subjektov v súvislosti s predajom tovaru a poskytovaním služieb.
Všetky záležitosti neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a príslušnými ustanoveniami ďaľších platných zákonov SR, ktoré sa na uvedenú činnosť vzťahujú. Predávajúci je oprávnený ich priebežne novelizovať.


II. Objenávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu KONTURA sú záväzné.
Vaša objednávka je záväzným návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká prijatím záväznej objednávky. Prijatím záväznej objednávky sa rozumie zaslanie "Potvrdenia objednávky" na vašu mailovú adresu.
Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárov predpísaných údajov a náležitostí.
Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.
Vyplnením registračného formulára alebo záväznej objednávky v rámci internetového obchodu KONTURA, kupujúci dáva predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a jeho nákupoch. Internetový obchod sa v plnej miere riadi nariadením európskeho parlamentu a rady EU 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov.

III. Platobné a prepravné podmienky

------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------

Pokiaľ je tovar na sklade, bude predávajúcim vyexpedovaný po splnení všetkých podmienok do 48 hodín od odoslania potvrdenia objednávky, v opačnom prípade bude zákazník informovaný o dostupnosti objednaného tovaru telefonicky alebo e-mailom.
Prepravné náklady v rámci SR pri nákupe tovaru do 180,00 € s DPH hradí kupujúci. Účtované prepravné pri objednávke do tejto hodnoty sa riadi cenníkom uvedeným v časti "Prepravné náklady".
Prepravné náklady pri nákupe tovaru v hodnote nad 180,00 € s DPH do hmotnosti zásielky 20 kg hradí v plnej výške predávajúci.
Pri zásielkách s celk.hmotnosťou nad 20 kg sa účtované prepravné riadi cenníkom uvedeným v časti "Prepravné náklady".
Spôsob dopravy pri zásielkách s hmotnosťou nad 80 kg bude určený individuálne a predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej lehoty pri čom o konkrétnom termíne dodania bude zákazník vopred informovaný e-mailom, alebo telefonicky.
Prepravné náklady pre zásielky mimo SR sa stanovujú individuálne.

Tovar je možné prevziať tiež osobne na našej prevádzke v Bratislave
Pri objednávke do zahraničia sa riešia prepravné náklady individuálne.
Pri objednávke do ČR je možné využiť platbu na dobierku.
Za tovar zasielaný do zahraničia sa platí vopred prevodom na účet.
Internetový obchod si vyhradzuje právo na predĺženie expedičnej lehoty v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné udalosti. O prípadnej dlhšej expedičnej lehote bude zákazník neodkladne informovaný mailom alebo telefonicky.
Spôsob dopravy a platby si kupujúci vyberá v objednávke
Platbu je možné uskutočniť nasledovnými spôsobmi:
platba vopred - bankovým prevodom
dobierkou
priamo v hotovosti na predajni
 

IV. Reklamácie

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s reklamačným poriadkom internetového obchodu KONTURA a právnym poriadkom Slovenskej Republiky.
Reklamačný poriadok internetového obchodu je neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok.

V. Záverečné ustanovenia

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach spoločnosti KONTURA s.r.o. v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.
Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bezvýhradne akceptuje všetky ustanovenia týchto obchodných podmienok, reklamačného poriadku a taktiež aj ceny objednaného tovaru platnej v deň odoslania objednávky uvedenú na stránke internetového obchodu.
Osobné údaje (napr. meno, adresa, bankové spojenie atď.), ktoré sú súčasťou objednávky sú spoločnosťou KONTURA s.r.o. považované za diskrétne a sú chránené proti zneužitiu nariadením európskeho parlamentu a rady EU 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov.
Spoločnosť KONTURA s.r.o. tieto údaje neposkytuje tretím osobám, okrem tých, ktoré sa priamo zúčastňujú na vybavovaní objednávky zákazníka (banka, pošta, prepravná spoločnosť), a to len v nutnom rozsahu.
Internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti údajov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom.
Zákazník má právo na vrátenie tovaru v súlade s ustanoveniami Občianského zákonníka v lehote 14 dní. Zákazník môže vrátiť výrobok len v súlade so znením predmetných ustanovení Občianskeho zákonníka, nepoškodený, s pôvodným obalom a dokumentáciou a nesmie javiť známky použitia. Výrobok je možné vrátiť osobne na prevádzke Kontura s.r.o., alebo zaslaním na adresu spoločnosti.
Akceptáciou týchto podmienok sa kupujúci s predávajúcim dohodli, že pokiaľ nie je stanovené inak, riadia sa ich práva a povinnosti Obchodným zákonníkom.
Spoločnosť KONTURA s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu cien výrobkov ako aj na zmenu všeobecných podmienok bez predošlého upozornenia.

Tento eshop používa ku skvalitneniu služieb a analýze návštevnosti súbory cookies. Používaním tohto eshopu s tým súhlasíte.